Get Adobe Flash player

หลักสูตรสอนขับรถสำหรับมือใหม่

p_novice_th_01  สอนขับรถมือใหม่อัดแน่นด้วยทักษะในการขับรถอย่างปลอดภัย กับหลักสูตรการเรียนมาตรฐานสากล พร้อมสื่อการเรียนที่ทันสมัย สอนขับด้วยรถใหม่ทุกคัน (หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ)

หลักสูตรฝึกอบรมขับรถสำหรับองค์กร

 

เพิ่มพูนศักยภาพและทักษะในการขับรถอย่างปลอดภัยให้กับบุคลากรในองค์กร ด้วยหลักสูตร Advanced Defensive Car Driving