Get Adobe Flash player

รายงานการศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของรถมอเตอร์ไซด์

 

  1. กรณีกาเกิดอุบัติเหตุและการพิสูตรหลักฐาน Motorcycle Accident Cause Factors and Identification of Countermeasures Volume 1: Technical Report, Hurt, H.H., Ouellette, J.V. and Thom, D.R., Traffic Safety Center, University of Southern California, Los Angeles, California 90007, Contract No. DOT HS-5-01160, January 1981 (Final Report). การศึกษานี้เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บ ที่ University of Southern California ซึ่งคลอบคุม 900 สถา”นะการ การเกิดอุบัติเหตุของรถมอเตอร์ไซที่เกิดขึ้นใน Los Angeles in 1976-77 [Hurt et al., 1981].
  2. การศึกษาทุกอย่างในประเทศไทยถูกนำมาใช้ในการวิจัย ซึ่งขอมูลถูกรวบรวมจากอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับขี่ 1082 คน ในปี 1999-2000 [Kasantikul, 2002a, 21002b]. Motorcycle Accident Causation and Identification of Countermeasures in Thailand (Volume I: Bangkok Study. Volume II: Up-Country Study.) Vira Kasantikul, M.D. Chulalongkorn University Bangkok Thailand.
  3. The most comprehensive in-depth data available for Powered Two Wheelers (PTWs) accidents in Europe" was published by the European motorcycle-industry organization that funded it. Officially titled Motorcycle Accidents In-Depth Study (MAIDS), the report is based on investigations of 921 motorcycle accidents (including 103 fatality accidents) from study areas in France, Germany, Italy, the Netherlands, and Spain; published in September 2004.

บริษัทเซฟ ไดรฟเวอร์เอดูเคชั่น จำกัด ได้รวบรายงานเหล่านั้น ในหลักสูตรการขับมอเตอร์ไซ อย่างปลอดภัยในประเทศไทย. บริษัทเซฟ ไดรฟเวอร์ เอดูเคชั่น ได้ศึกษารายงานการเกิดอุบัติเหตุจากบันทึกดังกล่าวในขณะ ขับรถจักยานยนต์ในประเทศไทย ดังนั้นการพิจารณาบทสรุปของการศึกษาประเทศไทยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง
ใน สหรัฐอเมริกา และยุโรปบ่อยครั้งที่ใช้มอเตอร์ไซเป็นการขับขี่เพื่อความบันเทิง สนุกสนาน และจำนวนรถมอเตอร์ไซของพวกเขามีน้อยกว่าในประเทศไทยมาก  มอเตอร์ไซเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการขนส่งที่ได้รับความนิยมมากใน ประเทศไทยมีรถมอเตอร์ไซจดทะเบียน 13 ล้านคัน ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกใช้งานโดยเยาวชนซึ่งไม่มีทักษะและความชำนาญในการขับขี่

แนวทางหลักสูตรการขับรถจักยานยนต์อย่างปลอดภัยขอบบริษัทเซฟ ไดรฟเวอร์ไช้สอนในห้องอบรมและจะไม่มีการสอนโดยรถจริงหรือกับเครื่องซิมูเล เตอร์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องหาที่เรียนเองจะได้ความรู้ที่พวกเขาสามารถนำไป ปฏิบัติการอย่างปลอดภัย อย่างเช่นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทฮอนด้าประเทศไทย จำกัด  การตัดสินใจที่ไม่สอนการขับขี่จริงได้มาจากผู้ขี่ซึ่งมีอยู่ในเวลานี้ให้ พื้นฐานการศึกษาของประเทศไทยซึ่งระบุว่า


ทักษะการหลีกเลี่ยงการชนมักจะมุ่งไปถึงการเบรคและการหักหลบเพื่อตอบ สนองต่อเหตุการณ์นั้นๆ  มันเป็นการยากที่จะแสดงทักษะเหล่านั้นจากรายงานการศึกษาการบาดเจ็บหลักจาก การขับขี่ใน 900 ครั้ง ได้แสดงให้เห็นถึงการทักษะการหลบหลีที่น้อยมาก ประมาณ หนึ่งในสามไม่มีการหลบเลย คนส่วนใหญ่ที่ไม่หลบหลีกเลยหรือแม้แต่หลบแล้วแต่ผิดพลาด หรือหลบไม่พ้น ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจะไม่มีผลกระทบในการปฏิบัติการหลบหลีก ในทำนองเดียวกันรายงานการค้นพบในประเทศไทยที่ซึ่งมีผู้ขับขี่เพียงคนเดียว ที่ผ่านการฝึกอบรม  กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ขับขี่ไทยไม่หลบลีกและ 64 %ของงทั้งหมดที่ หลบแต่พลาดในขณะที่ 60%  ไม่เลือกที่จะทำการหลีกเลียงเลย อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าผู้ขับขี่ในไทยจะลื่นไถลศูนย์เสียการควบคุมในการ เบรคน้อยกว่าผู้ขับขี่ในLos Angeles (20% vs.40%). ด้วยเหตุผลนี้สรุปได้ว่าผู้ขับขี่ไทยมีความสามารถในการหลีกเลียงการชนได้ มากว่าผู้ขับขี่ใขอเมริกา.


การศึกษาของทั้งประเทศไทยและองค์กรทางด้านสุขภาพมีความเห็นพ้องกัน ว่าการเตรียมตัวก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดการชนมีขั้นตอนของเวลาที่น้อยมาก ซึ่งมีเวลาน้อยกว่าสามวินาทีในการแก้ไขสถานะการณ์ ซึ่งถือว่าดีที่สุดแล้วในการหลีกเลียงเพื่อไม่ให้ได้รับอันตราย  ส่งสำคัญผู้ขับขี่ควรมั่นฝึกฝนและหาความรู้เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิด ขึ้นโดยไม่คายหมาย ดีกว่าที่จะแก้ไขหลังจากเกิดเหตุแล้ว

Social